Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

BONGE OY:N TIETOSUOJASELOSTE

thebongecompany.fi / thebongecompany.com on Bonge Oy:n verkkosivusto.

Bonge Oy on sitoutunut suojaamaan verkkopalveluidensa ja uutiskirjeen tilaajiensa yksityisyyttä. Tässä tietosuojalausekkeessa on kerrottu, millaisia tietoja verkkopalveluiden käyttäjästä kerätään, mihin niitä käytetään ja mitä vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Bonge Oy

Itälahdenkatu 25

00210 Helsinki

 

YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA:

Bonge Oy / Joonas Teeriaho

Itälahdenkatu 25

00210 Helsinki

010 440 9180

info@bonge.fi

 

TAPAUKSEN MUKAAN MAHDOLLISEN TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT:

Joonas Teeriaho

c/o Bonge Oy

Itälahdenkatu 25

00210 Helsinki

010 440 9180

etunimi@bonge.fi

 

2. REKISTERÖIDYT

Rekisterissä on Bonge Oy:n edustamien tuotemerkkien potentiaalisia ja aktiivisia kuluttaja-asiakkaita, sekä jälleenmyyjiä ja mediakumppaneita.

 

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty postituslista kiinnostuneille, lomakkeella on kysytty lupa markkinointiin)

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Tarjonnan ja palveluiden parantaminen
 • Palveluista kertominen
 • Uutuuksista viestiminen
 • Oikeantyyppisen viestinnän kohdentaminen

 

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

YHTEYSTIEDOT:

 • nimi
 • osoite ja mahdollisesti puhelinnumero
 • sähköposti

 

MUU INFORMAATIO:

 • tuotemerkit, mistä asiakas on kiinnostunut
 • päivämäärä, jolloin asiakkaan tiedot on kirjattu listalle
 • suostumus suoramarkkinointiin

 

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info(a)bonge.fi tai

soittamalla numeroon 010 440 91 80

 

TARKASTUSOIKEUS 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

VASTUSTAMISOIKEUS

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

SUORAMARKKINOINTIKIELTO

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

POISTO-OIKEUS 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

VALITUSOIKEUS 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Messuilta kerättävistä, markkinointiluvallisista yhteystietolistoista, esim. Messumasiina
 • Asiakkailta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Bonge Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

MailChimp / Rocket Science Group

Klaviyo

 

8. TIETOJEN SÄILYTYS JA KESTO

Kerättyjä tietoja säilytetään tietokannoissa, jotka on suojattu mm. palomuurein, salaustekniikoin sekä rajoitetun kulunvalvonnan ja käyttöoikeuksien avulla. Kerättyjä tietoja säilytetään vain sen ajan kuin on tarpeen voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Esimerkiksi joitakin henkilötietoja säilytetään kirjanpitolainsäädännön vuoksi myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

TILAA UUTISKIRJEEMME JA PYSY MUKANA #bongecompanyn vauhdissa